Zarządzenie w sprawie skrócenia i zmiany czasu obsługi interesantów w dniu 21.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OPOLU

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie skrócenia i zmiany czasu obsługi interesantów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

 

§ 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu działając na podstawie art. 94 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. (tj. środa) ustala się skrócony czas obsługi interesantów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola w godzinach od 7:00 do 13:00.

 

§ 2.

Informacja o skróceniu i zmianie czasu obsługi interesantów zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej tut. Inspektoratu, na drzwiach Inspektoratu oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej – www.pinb.opole.pl.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Mirosław Domański

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki