Od 21 lutego 2022 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w PINB dla m. Opola

Informujemy, iż od 21 lutego 2021 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w PINB dla m. Opola. Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zachowania 2 m odstępu od innych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, a po ich zmianie będzie zamieszczona stosowna informacja.

W celu ułatwienia komunikacji, informuję, iż na parterze budynku przy ul. Budowlanych 4 w Opolu, w którym mieści się siedziba inspektoratu, przy wejściu głównym, nadal będzie znajdowała się skrzynia, w której mogą Państwo zostawić dokumenty skierowane do tut. Organu.

Na wniosku bądź na piśmie kierowanym do tut. Organu, proszę o podanie numeru kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania potwierdzenia przedłożenia dokumentów, proszę o wyraźne zaznaczenie tego faktu oraz podanie adresu poczty elektronicznej, na który będzie przesłane potwierdzenie.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Mirosław Domański

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki