Komunikat - od 24.01.2022 r. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa Interesantów

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu podjął decyzję, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania podlegają ograniczeniu.

Wobec powyższego wstrzymana zostaje także obsługa bezpośrednia Interesantów.

W celu ułatwienia komunikacji, informuję, iż na parterze budynku przy ul. Budowlanych 4 w Opolu, w którym mieści się siedziba inspektoratu, przy wejściu głównym, umiejscowiona została skrzynia, w której mogą Państwo zostawić dokumenty skierowane do tut. Organu.

Na wniosku bądź na piśmie kierowanym to tut. Organu, proszę o podanie numeru kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania potwierdzenia przedłożenia dokumentów, proszę o wyraźne zaznaczenie tego faktu oraz podanie adresu poczty elektronicznej, na który będzie przesłane potwierdzenie.

W pozostałych przypadkach prosi się Interesantów o załatwianie spraw urzędowych:

- droga pocztową,

- drogą elektroniczną,

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 77 4429101, 77 4429102

Jednocześnie informuję, że dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, należy przesyłać w oryginale (np. drogą pocztową) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina się, iż podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.


Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Mirosław Domański

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki