OGŁOSZENIE Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 15 października 2020r.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z poźn. zm.), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu podjął decyzję, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania podlegają ograniczeniu.

Ograniczenie nie dotyczy:

- zadań dotyczących oddania obiektów do użytkowania (które rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach);

- spraw nagłych i pilnych - związanych z zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia.


Powyższe nie obejmuje kontroli i oględzin już zaplanowanych, o przeprowadzeniu których zostali poinformowani zainteresowani.


W pozostałych przypadkach prosi się Interesantów o załatwianie spraw urzędowych:

- droga pocztową,

- drogą elektroniczną,

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 77 4429101, 77 4429102


Przypomnienia wymaga, iż każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 27 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.). Osoby, które nie zastosują się do powyższego, nie zostaną wpuszczone do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jednocześnie informuje, że dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, należy przesyłać w oryginale (np. drogą pocztową) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina się, iż podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.


Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.


 

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu

Alicja Nawrot

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki