KOMUNIKAT w sprawie funkcjonowania Inspektoratu

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu apeluje, o załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Jednocześnie informuje, że dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, należy przesłać w oryginale (np. drogą pocztową) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina się, iż podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.

Ponadto przyjęcia interesantów będą odbywać się w godzinach 900-1400, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę wraz z podaniem celu wizyty i przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Dla usprawnienia uprasza się o podanie numeru sprawy.

Każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r. Poz. 1758)). Niestety osoby, które nie zastosują się do powyższego, nie zostaną wpuszczone do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Powyższe obostrzenia są zgodne z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r. Poz. 1758).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
Mirosław Domański

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki