Przepisy

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostają na stronie linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

   Serwis Dziennik Ustaw
   Serwis Monitora Polskiego


Pozwoli to na wgląd i pobieranie w formie dokumentu elektronicznego całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu.

 

Poniżej zamieszczone są ujednolicone akty prawne o podstawowym znaczeniu dla działania PINB w Opolu: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa)

 

Informacje o treści innych aktów prawnych dostępne są w:       Internetowym Serwisie Aktów Prawnych

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki