Do pobrania

Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PB-12 
  DOCPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (24,50KB) 
  PDFPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (90,94KB) 

 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
  (formularz PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
  PDFPINB-PB-16 zaw. o zakończeniu budowy.pdf (323,46KB)

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)
  PDFPINB-PB-16a zaw. o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf (330,93KB)

 4. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
  (formularz PB-17 nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych)
  PDFPINB-PB-17 wniosek o pozwolenie na użytkowanie.pdf (322,13KB)

 5. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
  PDFPINB PB-17a wniosek o pozowlenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.pdf (327,04KB)
   

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu wskazuje, że formularze zawiadomień oraz wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnione zostały przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na portalu e-Budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/). 
 


Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane sprzed wejścia w życie nowelizacji z dnia 19 września 2020 r:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  DOCPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (44,50KB)
  PDFPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (49,28KB)
   
 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  PDFPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf (55,44KB)
  DOCPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc (51,50KB)
   
 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc (49,50KB)
  PDFPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf (66,19KB)
   
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc (46,50KB)
  PDFPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf (61,77KB)
   
 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych
  DOCPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc (45,00KB)
  PDFPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf (48,34KB)

Pozostałe formularze

 1. Karta informacyjna obiektu budowlanego (PINB-06)
  DOCPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.doc (44,50KB) (rozmiar: 44,50 KB)
  PDFPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.pdf (135,20KB) (rozmiar: 135,20 KB)

 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (PINB-08)
  DOCPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.doc (29,00KB) (rozmiar: 29,00 KB)
  PDFPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.pdf (35,33KB) (rozmiar: 35,33 KB)

 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PINB-09)
  DOCPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.doc (29,00KB) (rozmiar: 29,00 KB)
  PDFPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (40,24KB) (rozmiar: 40,24 KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki