Do pobrania


 

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych: 

DOCzaw. o terminie rozpoczecia robot bud. 02.20.doc
PDFzaw. o terminie rozpoczecia robot bud. 02.20.pdf


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie: 
(dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCwniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie 02.20.doc
PDFwniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego: 
(dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCzaw. o zak. bud. budynku mieszkalnego 02.20.doc
PDFzaw. o zak. bud. budynku mieszkalnego 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny:
(dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCzaw. o zak. bud. obiektu budowlanego 02.20.doc
PDFzaw. o zak. bud. obiektu budowlanego 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych:

DOCzaw. o zak. rob. rozbiorkowych 02.20.doc
PDFzaw. o zak. rob. rozbiorkowych 02.20.pdf


Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego: 
(niezbędny, uzupełniony załącznik do: zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie)

DOCkarta informacyjna obiektu budowlanego 02.20.doc
PDFkarta informacyjna obiektu budowlanego 02.20.pdf


Wniosek o wydanie zaświadczenia:

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia 02.20.doc
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia 02.20.pdf


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji:

DOCoswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji 02.20.doc
PDFoswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji 02.20.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki