Do pobrania

Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na zasadach dotychczasowych – przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PINB-01) 
  DOCPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (rozmiar: 44,50 KB)
  PDFPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (rozmiar: 49,28 KB)

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) 
  DOCPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc
  PDFPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc
  PDFPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB-04) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05)
  DOCPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc
  PDFPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf


Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PB-12 (PINB-01a)
  DOCPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc
  PDFPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02a) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc
  PDFPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc
  PDFPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB- 04a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05a)
  DOCPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc
  PDFPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf


Pozostałe formularze

 1. Karta informacyjna obiektu budowlanego (PINB-06)
  DOCPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.pdf

 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (PINB-08)
  DOCPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.doc
  PDFPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.pdf

 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PINB-09)
  DOCPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
  PDFPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki