Pozwolenie na użytkowanie bez zawiadamiania PIP

W stanie prawnym obowiązującym do 8 sierpnia 2011 r., inwestor mający obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, stosownie do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, powinien zawiadomić właściwe organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W myśl art. 57 ust. 3 Prawa budowlanego, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów.

Z dniem 8 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepis art. 2 tej ustawy uchyla pkt 3 w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, co oznacza zniesienie obowiązku zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w stosunku, do którego przystąpienie do użytkowania wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie, będzie obowiązany zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki