Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola pełni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola - Katarzyna Baranowicz-Kopij.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola;
  3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola  – Katarzyna Baranowicz-Kopij.

Adres do korespondencji: 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4

Telefon: 77 44 29 101

e-mail: sekretariat@pinb.opole.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki