Jesienno-zimowy komunikat GUNB

Szanowni Państwo,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlany w Opolu przekazuje treść jesienno-zimowego komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

"Najczęstsze przyczyny zatrucia czadem, wybuchu gazu czy pożarów są związane z nieszczelnymi urządzeniami spalającymi paliwa, instalacjami kominowymi i gazowymi. Zatrucia często wynikają także z niedrożności przewodów wentylacyjnych. W związku z tym oraz z otwarciem sezonu grzewczego GINB kieruje apel do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Utrzymywanie i użytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z przepisami jest obowiązkiem właścicieli lub zarządców tych obiektów. Oznacza to, że obiekty budowlane powinny być kontrolowane. Przeprowadzanie tych kontroli i realizacja zaleceń, które mogą być formułowane w ich wyniku, zapewniają odpowiedni stan techniczny obiektu. W efekcie w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tych obiektów.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek co najmniej raz w roku poddawać obiekt kontroli. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego m.in.:

  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • instalacji gazowych.

Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  lub  braków w stanie technicznym obiektu, mają obowiązek je usnąć lub uzupełnić. Reguluje to art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Dodatkowo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych jest systematyczne, szczególnie jesienią, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. W istotny sposób zmniejsza to ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, tj. czadem.

Upoważnieni do kontroli

  • Kontrole stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • Kontrole stanu technicznego kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę mogą przeprowadzić także osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.".

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/jesienno-zimowy-komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego.

Mirosław Domański
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki