Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia 2.05.2023 r. dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE NR 1/2023

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OPOLU

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto (11.11.2023 r.) występującego w okresie rozliczeniowym
i przypadającego w innym dniu niż niedziela, wynikającego z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

§ 1

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 2

W 2023 roku za dzień 11 listopada ustawowo wolny od pracy, przypadający w sobotę, pracownikom tut. inspektoratu przysługuje jeden dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Każde bowiem święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3

Dzień 02.05.2023 r. wyznaczam jako dzień wolny od pracy - za dzień 11 listopada 2023 r. ustawowo wolny od pracy, a przypadający w sobotę.
W związku z powyższym tut. inspektorat będzie nieczynny w dniu 02.05.2023 r.

§ 4
Informacja o w/w dniu wolnym od pracy zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej tut. inspektoratu i na stronie internetowej - www.pinb.opole.pl.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Domański

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki